برس تخت سیمی دسته رویال Regina

24,000 تومان قیمت بدون مالیات: 24,000 تومان

درباره محصول : با پین های فلزی  که  به کف سر آسیب نمیرساند - قابل استفاده برای انواع موها ...

برس مو Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 605 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 607 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 610 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 621 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 622 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 623 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :ضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس مو 624 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :دارای پین های فلزیضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دار...

برس مو 625 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :دارای پین های فلزیضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دار...

برس مو 626 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :دارای پین های فلزیضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دار...

برس مو 627 Dalass

13,000 تومان قیمت بدون مالیات: 13,000 تومان

درباره محصول :دارای پین های فلزیضد وز و ضد الکتریسته با کیفیت بالا طراوت موهایتان را تضمین می‌کنددرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دار...

برس پیچ 629 Dalass

15,000 تومان قیمت بدون مالیات: 15,000 تومان

درباره محصول :این بــرس با طــراحی جـدید ومقـاومت بسیار بالا در برابر حــرارت یک برس ایــده ال بــرای براشینگ های طولانی میباشد و البته دسته این برس به شکلی طراحی شده که به هیچ عنوان باعث تعریق نمیشود.با کیفیت بالا سایز:smallدرباره برند:محصولات...

برس پیچ 630 Dalass

16,500 تومان قیمت بدون مالیات: 16,500 تومان

درباره محصول :این بــرس با طــراحی جـدید ومقـاومت بسیار بالا در برابر حــرارت یک برس ایــده ال بــرای براشینگ های طولانی میباشد و البته دسته این برس به شکلی طراحی شده که به هیچ عنوان باعث تعریق نمیشود.با کیفیت بالا سایز:mediumدرباره برند:محصولا...

برس پیچ 631 Dalass

18,000 تومان قیمت بدون مالیات: 18,000 تومان

درباره محصول :این بــرس با طــراحی جـدید ومقـاومت بسیار بالا در برابر حــرارت یک برس ایــده ال بــرای براشینگ های طولانی میباشد و البته دسته این برس به شکلی طراحی شده که به هیچ عنوان باعث تعریق نمیشود.با کیفیت بالا سایز:Largeدرباره برند:محصولات...

برس پیچ 632 Dalass

19,500 تومان قیمت بدون مالیات: 19,500 تومان

درباره محصول :این بــرس با طــراحی جـدید ومقـاومت بسیار بالا در برابر حــرارت یک برس ایــده ال بــرای براشینگ های طولانی میباشد و البته دسته این برس به شکلی طراحی شده که به هیچ عنوان باعث تعریق نمیشود.با کیفیت بالا سایز:x-Largeدرباره برند:محصول...

برس پیچ هشدار حرارت 641 Dalass

23,000 تومان قیمت بدون مالیات: 23,000 تومان

درباره محصول :با کیفیت بالا سایز:3 درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس پیچ هشدار حرارت 642 Dalass

25,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,000 تومان

درباره محصول :با کیفیت بالا سایز:2.5 درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس پیچ هشدار حرارت 643 Dalass

26,000 تومان قیمت بدون مالیات: 26,000 تومان

درباره محصول :با کیفیت بالا سایز:2.5 درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

برس پیچ هشدار حرارت 644 Dalass

27,000 تومان قیمت بدون مالیات: 27,000 تومان

درباره محصول :با کیفیت بالا سایز:3 درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

نمایش 1 تا 20 از 65 (4 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout