قیچی پیتاژ LICH

بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مو...

قیچی فلزی آرایشگاهی 338 Dalass

درباره محصول : قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفهای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مودرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين ...

قیچی فلزی آرایشگاهی 399 Dalass

درباره محصول : قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفهای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مودرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين ...

قیچی کوتاهی LICH

قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفه ای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مو

قیچی کوتاهی LICH

قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفه ای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مو

قیچی کوتاهی LICH

قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفه ای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مو

قیچی کوتاهی LICH

قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفه ای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مو

قیچی آرایشگاهی 248 Dalass

درباره محصول : قیچی بسیار سبک از نظر کیفیتی عالی تیغه بسیار تیزو حرفهای بایک تیغه نیمه اره ای برای بهتر کات کردن مودرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين ...

قیچی بینی 395 Dalass

درباره محصول :مناسب برای اصلاح موهای بینیدرباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

قیچی پیتاژ آرایشگاهی 249 Dalass

درباره محصول :در کوتاهی مو با استفاده از قیچی پیتاژ حجم مو را کم یا زیاد می کنیم.زمانی که می خواهیم با استفاده از قیچی پیتاژ حجم مو را کم کنیم با زوایه 45 درجه کوتاهی را انجام می دهیم اما زمانی که می خواهیم در کوتاهی به حجم مو مدل اضافه کنیم قی...

نمایش 1 تا 20 از 54 (3 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout