ست سوهان و بافرRegina

درباره محصول :این محصول دارای یک سوهان سر صاف برای صاف کردن سطح ناخن ها و همچنین یک عدد بافر جهت پولیش کردن سطح ناخن ها  می باشد  . ...

سوهان ابری Dalass

درباره محصول :این محصول جهت فرم دهی سطح ناخن ها کاربرد دارد که جنس آن از ابر فشرده می باشد .درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار دارد....

سوهان بلند (زبر) Dalass

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود.درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار ...

سوهان ساده Dalass

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود.درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار ...

سوهان فلزی Dalass

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود.درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار ...

سوهان فلزی بزرگ Regina

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود....

سوهان فلزی تاشو Regina

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود....

سوهان فلزی دوکاره Regina

درباره محصول :این سوهان  دارای دو سر می باشد که یکطرف آن  برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود و طرف دیگر آن جهت  گرفتن  کناره های ناخن به کاربرد دارد   ....

سوهان فلزی ریز Regina

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود....

سوهان فلزی نرم Regina

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود....

سوهان متوسط عاج فلزی Dalass

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود.درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار ...

سوهان منحنی Dalass

درباره محصول :این سوهان سرصاف ساخته شده از فلز برای صاف کردن و فرم دادن به سطح ناخن ها استفاده می شود.درباره برند:محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته بندي در رده بهترين محصولات آريشگاهي قرار ...

سوهان چوبی صاف Regina

درباره محصول :این محصول جهت  فرم دهی وصاف کردن سطح ناخن ها کاربرد دارد...

سوهان چوبی هلالی Regina

درباره محصول :این محصول جهت صاف کردن سطح ناخن ها کاربرد دارد که حالت هلالی بودن این محصول در فرم دهی ناخن ها بسیار کاربرد دارد ....

سوهانDalass

درباره محصول :این محصول جهت  فرم دهی وصاف کردن سطح ناخن ها کاربرد دارد که به دلیل سطح زبر آن بیشتر در ناخن های کاشت مورد استفاده قرار می گیرد .درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين ...

سوهانDalass

درباره محصول :این محصول جهت  فرم دهی وصاف کردن سطح ناخن ها کاربرد دارد که به دلیل سطح زبر آن بیشتر در ناخن های کاشت مورد استفاده قرار می گیرد .درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين ...

سوهانDalass

درباره محصول :این محصول جهت  فرم دهی وصاف کردن سطح ناخن ها کاربرد دارد که به دلیل سطح زبر آن بیشتر در ناخن های کاشت مورد استفاده قرار می گیرد .درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين ...

ناخن گیر Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است.درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته...

ناخن گیر Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است....

ناخن گیر بزرگ Regina

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را صاف و کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است....

نمایش 1 تا 20 از 23 (2 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout