ناخن گیر Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است.درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و زيباترين بسته...

ناخن گیر Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است....

ناخن گیر بزرگ Regina

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را صاف و کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است....

ناخن گیرذربین دار Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کندخاصیت ذربین دار بودن این محصول آنرا از سایر محصولات متمایز می دارد .درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت ...

ناخن گیرچرخان Dalass

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین چرخان بودن این محصول آنرا از سایر محصولات متمایز می کند .درباره برند :محصولات دالاس نزديك به 400 نوع كالا از ابزارات آرايشي با عاليترين سطح كيفيت و ز...

ناخن گیرکوچک Regina

درباره محصول : این محصول دارای یک تیغه بسیار تیز که خیلی سریع ناخن ها را  کوتاه می کند همچنین دارای یک سوهان جهت صاف نمودن لبه ناخن ها است....

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout